Česká republika   

 

 

Overené našimi zákazníkmi

Boli sme s drevorezbou nadmieru spokojní. Krásne vyrobená. Skláňame klobúk pred majstrom rezbárom. Ďakujeme. S pozdravom Bártovičovci.


Ďakujem za pekné drevené obklady .... sú nádherné !!! Petra
 

dobrá cena, kvalitný tovar, ochota, mínus že majú všetko na zákazku, inak odporúčam. Rado

 

Spoľahlivosť, odporúčam. Roman K.

 

 

              

   

foto galerie

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenie
 2. Správcom osobných údajov: Spoločnosť Martin Drdlík, drdlik.sk so sídlom Hamry 72, Hlinsko v Č. 539 01, Česká republika, IČO 75266962. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským úradom v Hlinsku v Č. § 71 ods. 2 živnostenského zákona pre on -line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.drdlik.sk. (Ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie").
 3. Kontaktné údaje správcu sú adresa: Hamry 72, 53901 Hlinsko v Č., Česká Republika, mail: info@drdlik.sk, telefón +420 608 872 827.
 4. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 5. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
 6. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje a ďalšie odvodené údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky, Vašim správaním na webe, údaje, ktoré vyplynuli z Vašej komunikácie.
 7. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Jedná sa najmä nie však výlučne o:

 • identifikačné údaje, najmä priezvisko a meno, užívateľské meno a heslo, ak ste sa registrovali aj email;
 • kontaktné údaje, ako je adresa doručenia, prípadne adresa kontaktná či vášho bydliska, email, telefónne číslo prípadne váš kontakt na sociálnych sieťach;
 • údaje o vašich objednávkach a tovare, ktorý vás zaujímal, bankový účet alebo iný platobný kontakt, informácie o vašich zásielkach a ich prevzatí;
 • údaje o hodnotení, ktorými sa rozumejú napríklad komentára alebo recenzie našich služieb a tovarov;
 • údaje o vašom správaní na webe, najmä prezeranie tovarov a služieb, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
 • údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, ako napríklad časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií;
 • odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údajov o službách, ktoré u nás objednávate, údajov o vašom správaní na webe a údajov o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame; najmä ide o údaje o nákupnom správaní a vzťahu k rôznym službám;
 • údaje súvisiace s využitím call centra a návštev našich pobočiek, ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám posielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov na našich pobočkách.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak si vytvoríte účet na niektorom z našich webov, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr objednáte), na základe plnenia zmluvy s vami, aby sme mohli viesť váš užívateľský účet . Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Ak u nás vytvoríte objednávku, vaše osobné údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:
  • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám nezmazali údaje z rozpracovanej objednávky;
  • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie;
  • pre potreby platby za tovar; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy;
  • pre potreby dopravy tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim partnerom prevádzkujúce špedičné služby alebo výdajné miesta;
  • v súvislosti so zaistením a reklamácií objednanej služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež dodávateľovi služby;
  • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia, minimálne však po dobu vyplývajúcej z požiadaviek vyžadujúcej splnenie zákonnej povinnosti.

 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie cielených a personalizovaných obchodných oznámení a newsletterov alebo prispôsobenie webovej prezentácie pre zefektívnenie komunikácie a zlepšenie služieb) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ak si vytvoríte účet na našom webe, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia, údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr objednáte) a údaje o vašom správaní na webe a správanie pri čítaní správ tiež na základe nášho oprávneného záujmu, a to za účelom:
  • získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a
  • poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; tieto ponuky sa môžu týkať tak našich produktov a služieb, tak produktov a služieb tretích strán; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb.

Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Takto môžeme použiť aj údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali pred tým, než ste sa zaregistrovali (ak ste v Nastavení súkromia vášho prehliadača v minulosti nevypli personalizáciu webu), a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe aj keď sa neprihlásite (napr. keď vás identifikujeme pomocou cookie). Podľa týchto údajov tiež rozčleňuje našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Ak ste si teda na našom webe prezreli ponuku produktov, alebo ju rozklikli v e-maile, ktorý sme vám poslali, tento produkt vám môžeme pri ďalšej návšteve zobraziť na niektorej stránke nášho webu, alebo vám zaslať e-mailom ponuku na tento produkt. Rovnako tak, ak ste si u nás objednali, vám môžeme zostaviť zoznam vami už skôr nakúpených produktov, napríklad pre ľahšie znovuobjednanie. Podľa toho, aký produkt ste si prezreli, môžeme tiež usúdiť, do akej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám na webe alebo e-mailom ponúknuť ďalšie služby, ktoré by vás podľa nášho posúdenia mohli zaujímať. Tieto údaje možno tiež odovzdať prevádzkovateľom reklamných systémov, aby vám zobrazili tento produkt v reklame na iných stránkach. Týmto prevádzkovateľom však v tejto súvislosti nepredáme žiadne ďalšie osobné údaje, aby vás mohli ďalej kontaktovať či identifikovať (ako napr. Váš email, meno alebo bydlisko). 

Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracúvame údaje počas trvania premlčacej doby (5 rokov) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

 • váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie cielených a personalizovaných obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. Pokiaľ na našom webe vytvoríte recenziu výrobku, spracúvame vaše identifikačné údaje a údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných produktov, vrátane vložených fotografií, tiež na základe vášho súhlasu so spracovaním, a to za účelom zdieľania informácií o vašej spokojnosti s nami ponúkanými výrobkami s ostatnými návštevníkmi nášho webu. Pre tento účel osobné údaje používame, kým neodvoláte váš súhlas so spracovaním.

 

 • plnenie zákonnej povinnosti, kedy na tomto právnom základe spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:
  • zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník,
  • zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,
  • zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,
  • zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany správcu dochádza k profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas. 
 2. Doba uchovávania údajov
 3. Správca uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 
 2. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 3. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúci marketingové služby
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Vaše práva
 3. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká Republika, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 2. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podania sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše kontaktné údaje. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás budeme informovať.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle informáciu o novej verzii týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.
 1. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
 2. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

 

 1. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť,
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Novinky z nášho blogu

Montážní návod pro krytinu EUREKO DDS II
15.11.2021
Montážní návod pro krytinu EUREKO DDS II
Vše o montáži plastové střešní krytiny EUREKO DDS II na jednom místě. čítať celé
Inšpirácia od zákazníkov: Drevený obklad WODEWA VINTAGE
03.09.2021
Inšpirácia od zákazníkov: Drevený obklad WODEWA VINTAGE
Nie je nutné obkladať iba jednu stenu v dome. Dreveným obkladom môžete obložiť hneď niekoľko stien ako je tomu napríklad u tejto realizácie, kde majit... čítať celé
Ako sa vyrába drevený šindeľ? Je to zaujímavá a tradičná metóda
26.07.2021
Ako sa vyrába drevený šindeľ? Je to zaujímavá a tradičná metóda
Uvažujete o využití tradičných drevených šindľov pre pokrývku vašej strechy? Táto metóda patrí k letami overeným a rad ľudí nedá na drevené šindle dot... čítať celé
Premeňte svoju záhradu vďaka originálnym záhradným doplnkom
06.04.2021
Premeňte svoju záhradu vďaka originálnym záhradným doplnkom
Záhrada má byť nielen miestom, ktoré je praktické pre pestovanie zeleniny, ovocia a pre odpočinok, ale aj miestom, kde sa vám dobre zostáva, pretože j... čítať celé
Čo takto zľava 3 % na Váš budúci nákup?
Novinky Vám pošlem maximálne 1 x mesačne a žiadny spam. Sľubujem! Prihláste sa, aby ste mali prehľad o najnovších ponukách.

wodewa drevené obklady na stenu drdlik

drdlik

Staňte sa naším fanúšikom  instagram drdlik

Sledujte nás na Instagramu a pochváľte sa !  #instagramdrdlik

fotogalerie dřevěné obklady na zeď drdlik

   Trvalá udržateľnosť

             drdlik                                      

Informačná povinnosť  ¦  Ochrana osobných údajov ¦  Právo na odstúpenie od zmluvy ¦  Všeobecné obchodné podmienky ¦  Mapa stránek

Copyright © DRDLIK.sk 2015 - 2021. Všetky práva vyhradené.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

TO JSME MY

Drdlík šindelárna- výroba šindle, drevených obkladov na stenu, plastový Šindel EUREKO

Kontakty
Logo
Martin Drdlík
(Po-Pá 7:00-14:00)
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
Copyright © DRDLIK.sk 2015 - 2021. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk