Powered by Smartsupp
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti HEUREKA
 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Martin Drdlík, DRDLIK.sk so sídlom Hamry 72, Hlinsko v Č. 539 01, IČ 752 669 62. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Hlinsku v Č. § 71 ods. 2 živnostenského zákona pre on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.drdlik.sk. (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával / a nasledujúce osobné údaje:

  • emailovú adresu
  • informácie o zakúpenom tovare
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

  • zaslanie dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti
 3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 60 dní a to za účelom:

  • zaslanie dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti
 4. Na spracovanie týchto osobných údajov Správca využíva tieto Spracovateľa:

  • Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlin
  • marketingová agentúra
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií sa dozviete v GDPR: tu
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka.

 7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti
  • požadovať od Správcovia informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
  • vyžiadať si u Správca prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
  • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
  • nechať vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovanie
  • žiadať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Zdieľajte a získajte odmenu

Nakúpili ste u nás naše výrobky a už máte hotovo? Začnite nás sledovať na instagrame a pochváľte sa vašou realizáciou s hashtagem #instagramdrdlik. Získate od nás odmenu!