Použitie našich stránok vám vyhovuje pri ukladaní súborov cookie na vaše zariadenie. Nastavenia môžete zmeniť v prehliadači.

KONTAKTY

Martin Drdlík
Hamry 72,
539 01, Hlinsko
tel: +420 608 87 28 27
info@drdlik.sk
Po - Pia od 8.00 do 17.00

OBCHODNÉ PODMIENKY » Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Vzor odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy si najprv riadne prečítajte obchodné podmienky, kde je definované, za akých podmienok možno od kúpnej zmluvy odstúpiť. Potom tovar riadne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave a do zásielky vložte list s týmito údajmi:

Meno a priezvisko, adresa, email, telefón

DOPORUČENE

Dátum


Vec: Odstúpenie od zmluvy podľa  § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov
Vo Vašom internetovom obchode som si objednal / a ..................... v hodnote ........ EUR vrátane DPH. Toto som od Vás obdržal dňa ................. (číslo faktúry .................).

Na základe § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník, využívam svojho zákonného práva a odstupujem od uzatvorenej kúpnej zmluvy týkajúcej sa uvedeného tovaru. Zakúpený tovar vraciam spolu s týmto listom na Vašej adresu.
Zaplatenú čiastku prosím vráťte na účet číslo ......................., vedený v ................. ................

S pozdravom
vlastnoručný podpis
Meno a priezvisko