Powered by Smartsupp

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase subjektov údajov pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

 1. Spoločnosť Martin Drdlík, drdlik.sk so sídlom Hamry 72, Hlinsko v Č. 539 01, Česká republika, IČO 75266962. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským úradom v Hlinsku v Č. § 71 ods. 2 živnostenského zákona pre on -line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.drdlik.sk. (Ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

 • Informácie o využívaní cookies nájdete tu
 • Obchodné podmienky nájdete tu

 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Predávajúci spracúva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Martin Drdlik, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

 

 • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
 • Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 

 • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä spoločnostiam Komerční banka, a.s, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839, Česká Republika, IČ: 45317054, DIČ: CZ699001182
  • Fio banka, a.s, Nám. SNP 21, Bratislava 811 01, Slovenská Republika,       IČO: 36869376
 • partnerom, ktorí pre nás zabezpečujú dopravné a špedičné služby a prevádzku výdajných miest, najmä spoločnostiam:
   • PPL CZ s.r.o. (IČ: 25194798), K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Česká republika;
   • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. so sídlom Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266, DIČ: CZ61329266.
   • IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, Praha 8, PSČ: 18600, IČO: 25722174, DIČ: CZ25722174.
   • TOPTRANS EU, a.s. so sídlom Na Priehon 50, Nitra 949 01, IČ 36 703 923.
   • Pošta bez hranic.cz, FROGMAN s.r.o., Komenského 25, 763 02 Zlín, IČ: 49434624, DIČ: CZ49434624
 • osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
   • Firma Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému Webareal) Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice, IČO: 28090403, DIČ: CZ28090403 a firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra) Česká republika.
 • na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:
  • Seznam.cz, a.s. (IČO 26168685), Radlická 3294/10, 15 000 Praha - Smíchov, Česká republika;
  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Aké osobné údaje spracúvame a prečo? Takými spracovateľmi sú:

 1. poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako je Microsoft, Amazon a Google;
 2. prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Google v rámci služby Google Analytics a HotJar (HotJar Ltd, so sídlom 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, podmienky ochrany osobných údajov tejto služby nájdete na https://www.hotjar.com/privacy)
 3. poskytovatelia účtovných služieb, najmä Daňový poradca ev. č. 3721 Marcela Dřevikovská, DiS., Hlinsko 53901, Srní 105, Česká republika, IČO 72940522.

 

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 

 

 1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu možno kontaktovať na emailovej adrese info@drdlik.sk

 

 1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.drdlik.sk, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach
  • základné funkčnosti webových stránok

 

 • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 • Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktoré je dostupné v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúce sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
  • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.
 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefonne číslo
 • adresu / sídlo

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

 

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.
 2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávanéteda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
  • Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR;

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky drdlik.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

  Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

  Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

  Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

  Súbory cookies sú tu použité na účely:
  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  • základné funkčnosti webových stránok.

 

 • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

  Zdieľajte a získajte odmenu

  Nakúpili ste u nás naše výrobky a už máte hotovo? Začnite nás sledovať na instagrame a pochváľte sa vašou realizáciou s hashtagem #instagramdrdlik. Získate od nás odmenu!